• slaider1

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób może być użyty do ponownego chowania, jeśli po upływie 20 lat od zawarcia przez zarząd cmentarza umowy cywilnoprawnej z dysponentem grobu, nie zostanie dokonana kolejna opłata. Użytkownik grobu może wtedy zgłosić zastrzeżenie przeciw pochowaniu w grobie innych osób. Zastrzeżenie wraz z uiszczeniem opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok powoduje, że grób nadal będzie w jego użytkowaniu. Zastrzeżenie ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

Wszystkie sprawy związane z pogrzebem, w tym: wynajęcie kaplicy, wyznaczenie miejsca pochówku, opłaty etc. załatwiane są bezpośrednio przez Urząd Miejski z siedzibą przy ulicy Generalskiej 8, w pokojach 22 i 23, w których znajdują się księgi osób pochowanych (nr telefonów: 55 237 46 70 oraz 55 237 46 74)

Dane do faktury:
Gmina Pieniężno
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno
Wpłat należy dokonać na konto nr: 73 8313 0009 0044 4585 2000 0030

Można także bezpośrednio dokonać opłaty kartą płatniczą w pokoju nr 20, w którym zostaną także wystawione faktury.

Cennik:

1. Opłata za miejsce do wykonania pierwszego pochówku na okres 20 lat:
a) w grobie ziemnym pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 300,00 zł
b) w grobie ziemnym pojedynczym małym bez prawa budowy grobu murowanego – 100,00zł
c) w grobie ziemnym rodzinnym (dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą) – 450,00 zł
d) w grobie ziemnym rodzinnym (trumny składane są obok siebie na jednym poziomie) – 600,00 zł
2. Opłata jednorazowa na okres 99 lat za miejsce pod grób murowany pojedynczy – 1500,00 zł
3. Opłata jednorazowa na okres 99 lat za miejsce pod grób murowany rodzinny (grobowiec) – 3 000,00 zł
4. Opłata za zastrzeżenie istniejącego grobu na dalsze 20 lat:
a) w grobie ziemnym pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 300,00 zł
b) w grobie ziemnym pojedynczym małym bez prawa budowy grobu murowanego – 100,00zł
c) w grobie ziemnym rodzinnym (dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą) - 450,00 zł
d) w grobie ziemnym rodzinnym (trumny składane są obok siebie na jednym poziomie) - 600,00 zł

 5. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat lub do dnia pochówku, w zależności które pierwsze wystąpi:
a) w grobie pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 400,00 zł
b) w grobie rodzinnym - 700,00 zł
6. Opłata za każdy pochówek (w rezerwie, miejscu zastrzeżonym, pochówek zwłok i szczątków z ekshumacji, dochowanie do grobowca) – 150,00zł
7. Opłata za wykonanie ekshumacji – 120,00 zł
8. Opłata za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania prac kamieniarskich i budowlanych za 1 dzień – 60,00 zł (dot. wykonania 1 pomnika)
9. Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego:
– za każdą dobę - 60,00 zł/ dobę
- za korzystanie z domu wyłącznie podczas ceremonii pogrzebowej – 30,00 zł
10. Za każdy pochówek pobiera się jedną z opłat wymienioną w § 1 pkt 1-3 oraz opłatę wymienioną w § 1 pkt 6.

Do opłat, o których mowa w § 1 doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8 %.

 

 GROBONET - wyszukiwarka zmarłych CMENTARZ KOMUNALNY w PIENIĘŻNIE - przejdź do strony

Dane adresowe

Spółdzielnia Socjalna "Sąsiedzi"
14-520 Pieniężno
   ul. Braniewska 12 F

NIP: 5821630851
KRS 0000794613
REGON 384364167

Godziny pracy

Spółdzielnia czynna pn.-pt.:
7:00 – 15:00
W przypadku zleceń godziny do ustalenia

eswip logo 2019 

owies logo

gmina pieniezno portal

logo lelkowo