Aktualności Spółdzielni

Udało się. Zostaliśmy pierwsza w Województwie Warmińsko-Mazurskim i 16 w kraju Spółdzielnią Energetyczną i przed nami kolejny bardzo ambitny cel – zbudowanie infrastruktury energetycznej która pozwoli obniżyć rachunki instytucji samorządowych i mieszkańców nawet o 40 %.

Pierwsze wnioski na opracowanie analiz i studium wykonalności już są w opracowaniu – nabór od 12 września. Natomiast z początkiem roku 2024 zaplanowane są nabory na nakłady inwestycyjne nie możemy zmarnować tej szansy rozwojowej dla naszych samorządów i mieszkańców‼️
Ale czym jest właściwie spółdzielnia energetyczna:

  • Spółdzielnia energetyczna to rodzaj stowarzyszenia, którego głównym celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż. Z kolei zgodnie z zapisami w ustawie o odnawialnych źródłach energii, przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.
  • Spółdzielnia energetyczna działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej, zaopatrujących w energię elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego operatora lub do danej sieci ciepłowniczej. Wytwórców energii w ramach spółdzielni może być kilku. Instalacje wytwórcze mogą być własnością spółdzielni lub poszczególnych jej członków.
  • Spółdzielnie mogą działać na terenie gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej, lub trzech takich gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Idea jest taka, aby tam, gdzie jest daleko do źródeł energii, gdzie sieć jest rozproszona, a przy tym jest możliwość budowania własnych źródeł, w szczególności biogazowni, takie spółdzielnie powstawały, tworząc samowystarczalne obszary.
  • Założeniem spółdzielni energetycznej jest produkcja prądu na własny użytek, w oparciu o odnawialne źródła energii. Ewentualne nadwyżki przekazywane są na rzecz lokalnej społeczności.
  • Spółdzielnia energetyczna z założenia nie może być przedsięwzięciem dochodowym. W zamian za to ma prawo do darmowego dostępu do sieci przesyłowej. Co ważne, cenę za energię i zasady rozliczeń ustalają między sobą sami członkowie spółdzielni.

sp energet

Dane adresowe

Spółdzielnia Socjalna "Sąsiedzi"
14-520 Pieniężno
   ul. Braniewska 12 F

NIP: 5821630851
KRS 0000794613
REGON 384364167

Godziny pracy

Spółdzielnia czynna pn.-pt.:
7:00 – 15:00
W przypadku zleceń godziny do ustalenia

eswip logo 2019 

owies logo

gmina pieniezno portal

logo lelkowo